Background Wave Background Wave
Wereld Wad
Plaat
Wat kan je vinden in Plaat ecotoop?
Klik op een naam om de clip te bekijken
Ontdek de Plaat
Plaat

Een wadplaat is een dynamische plek omdat er continu sediment wordt aan- en afgevoerd door eb en vloed. Waar het water snel over een plaat stroomt bezinken alleen de grote zandkorrels. De bodem is daar zandig. Stroomt het water langzaam dan zakken ook de kleine deeltjes naar de bodem en wordt de plaat slikkig. Als op een wadplaat veel sediment achterblijft, kan deze zelfs uitgroeien tot een echt eiland.

Deze dynamiek verandert steeds de a-biotische factoren. Hierdoor wordt beïnvloedt welke dieren er kunnen leven, en daarmee ook de biotische factoren.

Wadplaten die tijdens hoogwater niet overstromen zijn een ideale plek voor zeehonden om te rusten en om jongen te krijgen. Wadplaten die wel onderlopen met hoogwater zijn bij laag water weer een geschikt leefgebied voor bijvoorbeeld duizenden kanoeten. Zij vinden daar veel schelpdiertjes, zoals nonnetjes, als voedsel.

Plaat

Wadplaten zijn stukken bodem van de Waddenzee die tevoorschijn komen als het laag water wordt. Sommigen wadplaten overstromen zelfs niet meer bij hoogwater. Een perfecte plek voor zeehonden om te rusten en om jongen te krijgen. Op wadplaten die wel onderlopen met hoogwater zie je met laag water weer andere dieren.

Met elke golf verandert een wadplaat weer een beetje. Waar het water snel over een plaat stroomt zinken alleen de grote zandkorrels naar de bodem. De bodem is daar zandig. Stroomt het water langzaam dan zakken ook de kleinere deeltjes naar de bodem en wordt de plaat slikkig. Zo ontstaan verschillende leefgebieden voor verschillende dieren. Soms kan een wadplaat zelfs uitgroeien tot een heus eiland.

cross-icon
Meer informatie over hoe je 360 optimaal kunt bekijken? Hier vind je al onze 360º video's met een handige uitleg!