Background Wave Background Wave
Wereld Wad
Kwelder
Wat kan je vinden in Kwelder ecotoop?
Klik op een naam om de clip te bekijken
Ondek de Kwelder
Wat kan je vinden in de ecotoop Kwelder?
Kwelder

Een kwelder is buitendijks land dat direct aan de (Wadden)zee grenst. Bij storm of extra hoog water komt een kwelder onder water te staan. Met het zeewater wordt sediment meegevoerd, hierdoor worden kwelders geleidelijk steeds hoger.

Hoe verder van de zee hoe hoger de kwelder. Daardoor bestaat een kwelder uit verschillende hoogtes, de zones. In elke zone groeien weer andere plantensoorten. De plant die het dichtst bij de Waddenzee staat is de zeekraal. Dit is de pionier van de kwelder en is zout-tolerant.

Bij het hoger worden van de kwelder wordt de invloed van de a-biotische factor saliniteit steeds minder waardoor er andere planten kunnen groeien zoals zeealsem, zeeaster en lamsoor.

Deze verschillende soorten planten volgen elkaar dus in de tijd en ook in ruimte op, en dat noemen we successie.

Kwelder

Een kwelder is een stuk land dat direct aan de Waddenzee ligt. Bij storm of bij extra hoog water komt een kwelder onder water te staan. Het zeewater neemt zand en kleideeltjes mee, die belanden tussen de planten en blijven liggen. Hierdoor worden kwelders langzaam steeds hoger.

Hoe verder je van de zee gaat hoe hoger de kwelder. Met op elke hoogte weer andere plantensoorten. De plant die het dichtst bij de Waddenzee staat is zeekraal. Dit is de pionier van de kwelder en kan goed tegen zout water.

Bij het hoger worden van de kwelder wordt de invloed van het zoute zeewater steeds minder waardoor er andere planten kunnen groeien zoals zeealsem, zeeaster en lamsoor.

cross-icon
Meer informatie over hoe je 360 optimaal kunt bekijken? Hier vind je al onze 360º video's met een handige uitleg!