Background Wave Background Wave
Wereld Wad
Geul
Wat kan je vinden in Geul ecotoop?
Klik op een naam om de clip te bekijken
Ontdek de Geul
Geul

Vanaf grote hoogte herken je de geulen van het Waddengebied meteen. Het zijn de diepste plekken in de Waddenzee: gemiddeld enkele meters diep en altijd gevuld met water. Door geulen stroomt tweemaal per etmaal water van de Noordzee de Waddenzee in en uit.

Geulen veranderen continu van richting en vorm. Dat komt doordat de stroomsnelheid in een geul sterk varieert. In de buitenbochten stroomt het water sneller dan in de binnenbochten. Door de kracht van de stroming erodeert de buitenbocht, deze wordt steeds wijder. In de binnenbochten slaat sediment juist neer.

Via de geulen komen allerlei organismen de Waddenzee binnen zoals garnalen, vissen en ook strandkrabben. Een biotoop voor echte vissers dus. Lepelaars weten precies wanneer ze in de geulen moeten gaan vissen. Bij opkomend tij, wanneer ze er makkelijk bij kunnen, vangen ze met hun speciaal aangepaste snavel garnalen en visjes.

Geul

Vanaf grote hoogte herken je de geulen van het Waddengebied meteen. Het zijn de diepste plekken in de Waddenzee: gemiddeld enkele meters diep en altijd gevuld met water. Door geulen stroomt tweemaal per etmaal water van de Noordzee de Waddenzee in en uit.

Geulen veranderen steeds van richting en van vorm. Dat komt doordat in een geul het water niet overal even snel stroomt. In de buitenbochten stroomt het water veel sneller dan in de binnenbochten. Door de kracht van de stroming neemt het water zand mee, de bocht wordt zo steeds wijder. In de binnenbochten stroomt het water langzamer en zakt het zand naar de bodem en blijft het liggen.

Via de geulen komen allerlei dieren de Waddenzee binnen zoals garnalen, vissen en ook strandkrabben. Een geul is daarom een goed leefgebied voor echte vissers zoals lepelaars. Die weten precies wanneer ze in de geulen moeten gaan vissen. Bij opkomend tij, wanneer ze er makkelijk bij kunnen, vangen ze met hun speciaal snavel garnalen en visjes.

cross-icon
Meer informatie over hoe je 360 optimaal kunt bekijken? Hier vind je al onze 360º video's met een handige uitleg!